beats by dre cheap

OBILJEŽEN SVJETSKI DAN STARIJIH OSOBA 01.10.

CKO Zenica, tradicionalno je obilježio Svjetski dan starijih osoba 1. oktobar. Nakon odgledane kino predstave "Diana", uslijedilo je druženje u multiplex "Ekran"- u, koji je ovom prilikom za sve naše korisnike obezbjedio besplatne kino ulaznice. Na osnovu Bečkih obaveza o starijoj populaciji, koje obuhvataju generalne obaveze u skladu sa Strategijom 2020 i ostalim odlukama Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (Međunarodne federacije), Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) se priključilo drugim nacionalnim društvima u regionu u radu na razvoju i poboljšanjima Programa brige o starijim osobama, kako bi se promovisao novi koncept aktivnog starenja, te sagledalo kako Programi brige o starijima mogu doprinijeti ostvarivanju Bečkih obaveza. Stariji ljudi su široka i raznolika grupa, kao i bilo koja druga drugačije starosne dobi. Njihove humanitarne potrebe zahtjevaju posebno pažnju, kako na nivou zajednice, tako na nivou pojedinca. Društvo mora zaštititi i promovisati njihova prava i blagostanje, uključujući prevenciju diskriminacije zasnovane na godinama, promociju produktivnog i aktivnog starenja i socijalnu inkluziju. Stariji ljudi aktivni kao volonteri Crvenog krsta/križa, ostavljaju vrijedan doprinos u društvu DCK BiH pozdravlja pokretanje aktivnosti projekta aktivnog starenja i solidarnosti među generacijama. DCK BiH, takođe, obezbjeđuje usluge podrške starijima, posebno onima koji su iznemogli i sa hendikepom. Povodom obilježavanja Svjetskog dana starijih osoba (01.10.) u prostorijama Crvenog križa FBiH je upriličena press konferencija na kojoj su javnosti prezentirani rezultati istraživačke studije pod nazivom „Studijska analiza aktivnog starenja u funkciji unapređenja zdravlja i samostalnog života pojedinca“ koje je DCK BiH provelo u saradnji sa doc.dr. Nusretom Kepeš. Istraživačka studija, provedena je uz finansijsku podršku Međunarodne federacije, a oslanja se na Madridski akcioni plan i prvo je istraživanje te vrste. Prikupljeni su pouzdani podaci i definisane preporuke  za aktivno starenje zasnovani na naučnim osnovama. Cilj ovakvog jednog dokumenta je da posluži strukturi DCK BiH da, na osnovu konkretnih i jasnih preporuka iz istraživačke studije, implementiraju aktivnosti iz domena aktivnog starenja i zastupanja starijih osoba u svojim sredinama, te da se ponudi ekspertnom timu u proširenom sastavu za izradu okvirne politke za osobe starije životne dobi u BiH kao jedan od elemenata za izradu Strategije za starije osobe u BiH. 1 / 2Međunarodni dan starijih osoba-01.10. Nasa uloga u aktivnom starenju i načini/preporuke da se izbjegnu problemi: -    Potrebno je investirati u pozitivan imidž starijih osoba u društvu -    Promovisati volontiranje kao doprinos aktivnom starenju -    Ubrzati  socijalnu inkluziju kao preduslov zdravog starenja -    Obezbijedite pristup zdravstvenim uslugama i uslugama brige i promociju zdravlja za starije osobe -    Osnažite solidarnost među generacijama i promovišite međusobno poštovanje.

Crveni križ Općine Zenica
http://ckzenica.blogger.ba
02/10/2013 10:28